BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA

Toto vydání bylo rozšířeno o doplněk, který pojednává o využití genového inženýrství v biotechnologii. V důsledku převratných poznatků z oblasti molekulární biologie procházejí biologické obory, včetně taxonomie, významnými kvantitativními a kvalitativními změnami. Autoři, vědomi si těchto změn, aktualizovali text učebnice tak, aby v maximální možné míře a na úrovni středoškolské učebnice odpovídal těmto změnám. Organismy jsou klasifikovány do tří domén (ARCHEA, BAKTERIE a EUKARYA) jako nejvyšších taxonů. Eukaryotické organismy se třídí do pěti říší (ROSTLINY, HOUBY, CHROMISTA, PRVOCI a ŽIVOČICHOVÉ).

 

Kvalifikovaný učitel může bez problémů používat při výuce i dřívější vydání této učebnice, vhodným upozorněním na aktuální změny v taxonomii organismů. Rozdělení organismů do tří domén a pěti říší není absolutní, prochází neustálým zpěsňováním na základě nových poznatků. Ze zkušennosti víme, že žádná učebnice nebyla a nikdy nebude po všech stránkách dokonalá. Dobrá učebnice je základní učební pomůckou. Poskytuje nezbytné, didakticky uspořádané informace v souladu s nejnovějšími poznatky v daném oboru, umožňuje jejich aplikace, praktická ověření a procvičení na modelových příkladech. Rozhodujícím činitelem v procesu vzdělávání však stále zůstává erudovaný učitel. Je plně na jeho rozhodnutí, které části z této mírně nadstandartní, komplexní středoškolské učebnice vybere jako základní učivo a které naopak rozšíří či doplní o vlastní poznatky.

 

Rádi akceptujeme jakékoliv připomínky týkající se obsahu, formy, srozumitelnosti textu, modernizace a metodiky.

 

RNDr. Jan Jelínek a RNDr.Vladimír Zicháček, autoři učebnice

 

Vydalo: Nakladatelství Olomouc, s.r.o.

 

 

Ilustrace:

akad.malíř Pavel Dvorský (Původ a vývoj člověka), ilustroval desítky knih, ve kterých převažuje ilustrace vědecká a populárně naučná. Významná je spolupráce s antropology a archeology na rekonstrukcích pravěkého světa, odborná spolupráce s prof.RNDr. Janem Benešem, DrSc.

Anna Jelínková (Biologie prokaryot, rostlin a hub, Bilogie a fyziologie člověka)

Mgr. Hana Čermáková (Biologie člověka)

RNDr. Jan Jelínek (Anatomie rostlin, Úvod do studia obecné gentiky, Kapitoly z obecné biologie, Člověk a prostředí)

Ludvík Kunc (Etologie živočichů)

Jiří Pavlíček (Anatomie rostlin)

Mgr. Jitka Stužková-Stránělová (Bilogie živočichů a obrazové přílohy živočichů a rostlin, Biologie – praktická část)

PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D., katedra botaniky UP Olomouc (Anatomie rostlin)

Mgr. Iva Zatloukalová (Biologie prokaryot, rostlin a hub)

Mgr. Petr Znachor, Hydrobiologický ústav AV ČR (Sinice, řasy)

 

Jazyková úprava:

Mgr. Ludek Bartoš

 

 

Design by KaPa Creative

NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC, S.R.O.

IČ: 64612023

DIČ: 64612023

Email: info@nakladatelstviolomouc.cz

Tel.: 702 002 879

CENTRÁLNÍ SKLAD OLOMOUC

Studentská 947/5

779 00 Olomouc

Telefon: +420 602 708 013

               +420 602 708 012