BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA

 

Schvalovací doložka k učebnici  udělena 25. 7. 2014 pod č. j. MŠMT - 3728/2014

s dobou platnosti šest let.

Anotace

 

Jedenácté souhrnné vydání středoškolské učebnice zahrnující kapitoly: „Biologie prokaryot, nižších a vyšších rostlin,hub“, „Biologie živočichů“, „Biologie člověka“, „Úvod do obecné genetiky“, „Vybrané kapitoly z obecné biologie“, „Praktická část“; navazuje na desáté vydání této oblíbené učebnice.Učebnice prošla recenzním řízením MŠMT a obdržela schvalovací doložku jako doporučená středoškolská pomůcka. Od desátého vydání se odlišuje drobnými recenzními úpravami v textu, které odpovídají současnému stavu vědeckého poznání, stránkování textu se shodují.

 

Schvalovací doložka k učebnici  udělena 25. 7. 2014 pod č. j. MŠMT - 3728/2014 s dobou platnosti šest let.

 

Rádi bychom poděkovali panu RNDr. Tomáši Matějčkovi, Ph.D. a panu

RNDr. Josefu Pavlíkovi, kteří doporučili udělit schvalovací doložku MŠMT.

 

Za autory a Nakladatelství Olomouc

 

Kateřina Švachová, jednatel

 

Lektorovali

 

RNDr. J.Kulich

RNDr. J.Minář, DrSc.

univ.prof.RNDr. V.Bičík, CSc.

RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

doc.RNDr. Evžen Opatrný, CSc.

doc.RNDr. F.Petruška, CSc.

RNDr. R.Procházka, CSc.

RNDr. A.Konětopský,CSc.

Doc.RNDr. I.Bárta, CSc.

RNDr.Jan Minář, DrSc.

 

 

Design by KaPa Creative

NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC, S.R.O.

IČ: 64612023

DIČ: 64612023

Email: info@nakladatelstviolomouc.cz

Tel.: 702 002 879

CENTRÁLNÍ SKLAD OLOMOUC

Studentská 947/5

779 00 Olomouc

Telefon: +420 602 708 013

               +420 602 708 012